Voda je od vitalne važnosti za razvoj čovjeka i zajednice. Coca‑Cola HBC Hrvatska nastoji ograničiti svoj utjecaj na riječne slivove kao i promicati zaštitu i očuvanje vodnih resursa u zajednicama u kojima posluje.

Uvjerenja smo da industrija ima ključnu ulogu u pronalaženju održivih rješenja za probleme zaštite voda s kojima se u današnje vrijeme susrećemo. Svjesni smo da će razvoj društva i klimatske promjene imati dalekosežne posljedice na dostupnost ovog važnog resursa pa ćemo stoga nastojati ublažiti promjene te im se prilagoditi.
Izravan utjecaj na vodne resurse koji proizlazi iz poslovanja Coca-Cole HBC Hrvatska u najvećoj je mjeri rezultat korištenja vode u našoj punionici. Neizravan utjecaj proizlazi iz virtualne vode koja je sastavni dio naših sastojaka te, u manjoj mjeri, iz ambalaže.

U skladu s našom politikom zaštite okoliša, obvezujemo se:

  • smanjiti utjecaj našega poslovanja na vodne resurse smanjujući upotrebu vode i osiguravajući pročišćavanje otpadne vode do te mjere da se u njoj može razvijati biljni i životinjski svijet
  • kroz lokalne i međunarodne partnerske programe uključiti lokalne zajednice u proces razvijanja svijesti građana o potrebi za zaštitom vodnih resursa
  • osigurati neophodne zalihe vode zajednicama pogođenim prirodnim ili drugim katastrofama
  • u suradnji s ključnim dionicima doprinijeti razvoju standarda i politika vezanih uz zaštitu vodnih resursa
  • promicati zaštitu vodnih resursa te razmjenjivati znanja i iskustva u ovome području.

Slijedeći smjernice naših ključnih dionika, opširno ćemo i transparentno izvješćivati o utjecaju našega poslovanja na vodne resurse te o aktivnostima koje poduzimamo s ciljem njegovoga smanjenja.