Coca‑Cola HBC Hrvatska nastoji ograničiti svoj utjecaj na klimatske promjene te cjelokupno svoje poslovanje temeljiti na načelima održivosti. Smatramo da industrija ima ključnu ulogu u pronalaženju održivih rješenja za klimatske izazove današnjice.

Coca‑Cola HBC Hrvatska nastoji ograničiti svoj utjecaj na klimatske promjene te cjelokupno svoje poslovanje temeljiti na načelima održivosti. Smatramo da industrija ima ključnu ulogu u pronalaženju održivih rješenja za klimatske izazove današnjice.

Izravna ispuštanja stakleničkih plinova, koja su posljedica djelatnosti tvrtke Coca‑Cola HBC Hrvatska, uglavnom su rezultat uporabe energije u punionicama te voznom parku. Neizravna ispuštanja potječu od sirovina (sastojaka i ambalaže) te rashladne opreme.

Sukladno našoj politici zaštite okoliša mi ćemo:

  • smanjiti potrošnju energije u poslovanju
  • raditi na uvođenju tehnologija utemeljenih na alternativnim ili obnovljivim izvorima energije  kako bi našim pogonima osigurale dodatnu održivu energiju. Ostvariti suradnju s dionicima u borbi protiv klimatskih promjena.
  • izvješćivati o ispuštanjima štetnih tvari, ciljevima, rezultatima i aktivnostima povezanima sa stakleničkim plinovima otvoreno i u skladu s Protokolom o stakleničkim plinovima