Coca‑Cola HBC Hrvatska odlučno se brine za dobrobit svojih zaposlenika. Tvrtka je svjesna činjenice da njezini zaposlenici mogu biti izloženi riziku zaraze HIV-om te da je veliki broj slučajeva zaraze HIV-om u pojedinim državama posljedica nedostatka sustava pružanja podrške i zdravstvenih usluga oboljelima.

Sažetak

Coca‑Cola HBC Hrvatska odlučno se brine za dobrobit svojih zaposlenika. Tvrtka je svjesna činjenice da njezini zaposlenici mogu biti izloženi riziku zaraze HIV-om te da je veliki broj slučajeva zaraze HIV-om u pojedinim državama posljedica nedostatka sustava pružanja podrške i zdravstvenih usluga oboljelima.

Ova politika primjenjuje dvojaki pristup rješavanju toga problema:

  • smanjivanje rizika od zaraze zaposlenika i njihovih obitelji s pomoću  programa izobrazbe čiji je cilj razvijanje svijesti o načinu prijenosa HIV-a te o tome kako se zaraza može spriječiti
  • bliska suradnja s mjesnim vlastima, odgovarajućim ustanovama za pružanje pomoći te tvrtkom The Coca‑Cola Company, čime Coca‑Cola Hellenic može dati svoj doprinos u  opskrbi  proturetrovirusnim lijekovima za oboljele zaposlenike i njihove obitelji ukoliko liječenje nije lako dostupno.

Ova je politika oblikovana u skladu sa Zajedničkim programom Ujedinjenih naroda za borbu protiv HIV-a/side (UNAIDS), Kodeksom postupanja Međunarodne organizacije rada te Korporacijskim smjernicama tvrtke The Coca‑Cola Company za Afriku.

Ciljevi

  • razviti svijest o problemu HIV-a/side izobrazbom zaposlenika i pojedinačnim savjetovanjem uz zajamčenu diskreciju kako bi se zaraženim zaposlenicima osiguralo dostojanstvo i poštovanje u pružanju zdravstvene njege
  • dati smjernice o ispitivanju, analizi, diskreciji i izbjegavanju diskriminacije pri zapošljavanju.

Povjerljivost

Zaraženost HIV-om bilo kojega zaposlenika drži se u strogoj tajnosti. Zdravstvena dokumentacija zaposlenika zaraženih HIV-om smatra se povjerljivom.

Pristup takvim podacima strogo je ograničen na zdravstveno osoblje unutar tvrtke, a podaci se otkrivaju isključivo ako je to nužno pred zakonom te samo uz pristanak zaposlenika.

Dobrovoljno otkrivanje podataka

Zaposlenik koji je zaražen virusom HIV-a ili je obolio od side o tome nije obvezan izvijestiti tvrtku. Ako zaposlenik svojemu voditelju ili predstavniku odjela za ljudske potencijale otkrije svoje fizičko stanje, odnosno podatak da je zaražen HIV-om ili boluje od side, rukovoditelj će mu pružiti podršku i saslušati ga te zabilježiti ključne probleme. Ako predstavnik odjela za ljudske potencijale nije upoznat s tim, voditelj će mu se, isključivo uz pristanak zaposlenika, obratiti te zatražiti smjernice i sredstva nužna kako bi se osobi pružila potrebna pomoć.

Svaki će se slučaj razmatrati pojedinačno kako bi se potrebe zaposlenika uskladile s uvjetima poslovanja.

Zdravstveno ispitivanje

Tvrtka neće tražiti od novih pristupnika za radno mjesto ili zaposlenika tvrtke Coca‑Cola HBC Hrvatska da otkriju osobne podatke u vezi s HIV-om/sidom osim ako zakonom nije propisano drukčije.

Zaposlenici koji žele utvrditi jesu li zaraženi HIV-om/sidom mogu se dobrovoljno podvrgnuti ispitivanju pod uvjetom da potpišu dokument kojim izjavljuju da pristaju na ispitivanje, da su svjesni svih posljedica te da pristaju na savjetovanje prije ispitivanja i nakon njega.

Savjetovanje

Kad mogućnost savjetovanja ne postoji, tvrtka će svim zaposlenicima osigurati dodatne podatke i programe izobrazbe. Kad je to moguće, ti će usluge i programi biti dostupni i članovima obitelji zaposlenika.

Također ćemo zatražiti pomoć odgovarajućih skupina za pružanje podrške i savjetovanja, a koje su javno priznate. Podaci o njima mogu se, uz zajamčenu diskreciju, zatražiti od voditelja ili predstavnika odjela za ljudske potencijale.

Razumna prilagodba i sigurnost radnog mjesta

Coca‑Cola HBC Hrvatska poduzet će mjere za proširenje razumne prilagodbe i na zaposlenike oboljele od  bolesti prouzročenih HIV-om. To može uključivati promjenu radnoga vremena, posebnu opremu, mogućnost češćih stanka, slobodno vrijeme za posjete liječniku, fleksibilno bolovanje, skraćeno radno vrijeme te mogućnost dogovora o povratku na posao.

Zaposlenici pozitivni na HIV mogu nastaviti raditi, a tvrtka će se prema njima odnositi kao i prema svim drugim zaposlenicima u pogledu izobrazbe, promaknuća, premještaja, disciplinskih mjera te ostalih vidova socijalne skrbi. Odredbe uređene u sklopu važećih politika i smjernica, a koje se temelje na vezi bolovanja i smanjene radne sposobnosti / invaliditeta, primjenjuju se na način propisan za kronične bolesti.

Tvrtka neće otpuštati zaposlenike isključivo na temelju njihove zaraženosti HIV-om.

Ako je zaposlenik koji boluje od bolesti prouzročene HIV-om zbog zdravstvenoga stanja u nemogućnosti nastaviti s radom ili ako su iscrpljene sve mogućnosti prilagodbe radnih uvjeta rada, uključujući i produljeno bolovanje, radni se odnos može raskinuti u skladu s protudiskriminacijskim zakonima, radnim pravom te tvrtkinim politikama i smjernicama.

Smanjenje rizika i upravljanje rizicima

Coca‑Cola HBC Hrvatska ustrajat će se u nastojanjima da svojim zaposlenicima pruži sigurno i zdravo radno okruženje, što uključuje i provedbu mjera opreza te dostupnost zaštitne opreme i prve pomoći.

Pritužbe na diskriminaciju i disciplinski postupci

Ako zaposlenik smatra da ga se diskriminira na temelju njegove zaraženosti HIV-om, ima mogućnost pokrenuti unutrašnji postupak pritužbe.

Coca‑Cola HBC Hrvatska poduzet će potrebne korektivne i disciplinske mjere protiv onih zaposlenika za koje se utvrdi da su sudjelovali u uznemiravanju i diskriminaciji zaposlenika izravno ili neizravno pogođenih HIV-om/sidom.

Otkrivanje podataka

Kako bi bila spremna odgovoriti na zdravstvene potrebe svojih zaposlenika te olakšala buduće planiranje radne snage, tvrtka može poduzeti potrebne mjere kojima će osigurati procjenu stvarnoga stanja unutar tvrtke u vezi s HIV-om/sidom. Takva će se procjena provesti na dobrovoljno, a svi će podaci biti strogo povjerljivi.

Tvrtka jamči da se takvim podacima neće otkrivati identitet zaposlenika.

Preradba politike

Preradba i prilagodba ove politike obavit će se kad se za to ukaže potreba, u skladu s trenutačnim uvjetima ili kada to bude zahtijevalo stanje u vezi s HIV-om/sidom.