Coca‑Cola HBC Hrvatska ne upotrebljava sastojke koji su genetski modificirani ili proizvedeni od genetski modificiranih organizama. Uzevši u obzir tu činjenicu te budući da ne postoje zakonski propisi ni tržišni zahtjevi za označivanje proizvoda u kojima opisani sastojci nisu prisutni, tvrtka proizvode ne označuje.

Coca‑Cola HBC Hrvatska ne upotrebljava sastojke koji su genetski modificirani ili proizvedeni od genetski modificiranih organizama. Uzevši u obzir tu činjenicu te budući da ne postoje zakonski propisi ni tržišni zahtjevi za označivanje proizvoda u kojima opisani sastojci nisu prisutni, tvrtka proizvode ne označuje.

Stav je tvrtke da podržava odgovornu primjenu suvremene biotehnologije unutar učinkovitoga propisanog nadzora te pružanja potrebnih podataka o njezinoj primjeni. Primjena takve tehnologije radi dobivanja boljih usjeva čovječanstvu može donijeti veliku korist te bi se pojedinačne primjene trebale vrednovati s obzirom na prednosti koje donose.

Coca‑Cola HBC Hrvatska svjesna je činjenice da se stav javnosti o genetski modificiranim sastojcima u hrani još razvija. Svjesna je, također, i da su javna rasprava o tome te javno prihvaćanje genetski modificiranih sastojaka u europskim zemljama na različitome stupnju od onih u ostatku svijeta.

Budući da se javna rasprava nastavlja, tvrtka prati njezin razvoj te je spremna preispitati i promijeniti svoju politiku u svjetlu budućega razvoja događaja.

Coca‑Cola HBC Hrvatska podupire opravdana i znanstveno utemeljena rješenja te daje poticaj i potporu dobavljačima u pridržavanju odgovarajućih norma.