Coca‑Cola HBC Hrvatska vjeruje kako uspjeh ovisi o snabdijevanju tržišta visokokvalitetnim proizvodima, pakiranjima i uslugama koji ispunjavaju ili premašuju očekivanja kupaca i potrošača od prestižnih robnih marki. To se uvjerenje zasniva na odgovornosti tvrtke da jamči zdravstvenu ispravnost svih proizvoda koje ima u ponudi.

Tvrtka je odlučna u namjeri da osigura stalni rast ugleda svake svoje robne marke te očuva povjerenja potrošača u njezine proizvode na temelju razvoja i primjena sustava, norma i uobičajenih postupaka kojima se jamči kvaliteta i zdravstvena ispravnost hrane.

Zdravstvena ispravnost hrane odgovornost je svakog zaposlenika koji ima izravan utjecaj na sastojke, ambalažu, proizvodnju, skladištenje te prijevoz proizvoda. Odlučnost u jamčenju kvalitete Coca‑Cola HBC Hrvatska temelji na poštivanju sljedećih načela zdravstvene ispravnosti i kvalitete:

 • proizvoditi i snabdijevati tržište proizvodima koji ispunjavaju najviše norme zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane
 •  ispuniti ili nadmašiti sve zakonom propisane uvjete povezane sa zdravstvenom ispravnošću i kvalitetom hrane
 • osigurati održivu razinu zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane na temelju provedbe i certificiranja učinkovitih sustava upravljanja kvalitetom usklađenih s normama ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, FSSC 22000, ISO/TS 22000 te normama Sustava za upravljanje tvrtke The Coca‑Cola Company, u punionici u Zagrebu i svim distribucijskim centrima u Hrvatskoj
 • potvrđivati učinkovitost sustava za upravljanje zdravstvenom ispravnošću i kvalitetom hrane na temelju unutrašnje i vanjske revizije koju je priznala Međunarodna organizacija za normizaciju i tvrtka The Coca‑Cola Company
 • osigurati zdravstvenu ispravnosti i kvalitetu hrane strukturiranim programima koji imaju cilj razvijati svijest i tehničke vještine, upravljati rizicima i poticati dostizanje sve veće razine izvrsnosti
 • neprestano revidirati politike, norme i postupovna pravila u svrhu učinkovitog upravljanja rizicima povezanima sa zdravstvenom ispravnošću hrane, što proizlazi iz promjena u proizvodima, procesima i tehnologijama
 • uvrstiti strategiju za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane u godišnje planiranje kako bi se osiguralo da zdravstvena ispravnost i kvaliteta hrane i nadalje budu sastavnim dijelom poslovanja
 • postaviti mjerljive godišnje ciljeve zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane za punionicu u Zagrebu i sve distribucijske centre u Hrvatskoj kako bi se osigurao stalni napredak i usklađenosti sa svim normama
 • osigurati da dobavljači i podizvođači prihvate iste obveze povezane sa zdravstvenom ispravnošću i kvalitetom hrane te nadzirati materijal i usluge koje isporučuju tijekom revizija i inspekcija ulaznih sirovina
 • prenijeti uvjete zdravstvene ispravnosti hrane dobavljačima, podizvođačima, kupcima i potrošačima utvrđivanjem specifikacija za sastojke, ambalažni materijal i skladištenje proizvoda te izradom smjernica za potrošače
 • prenijeti aspekte, strategije i rezultate povezane sa zdravstvenom ispravnošću i kvalitetom hrane suradnicima, potrošačima, kupcima i glavnim dionicima koji imaju utjecaj na sustave upravljanja zdravstvenom ispravnošću i kvalitetom hrane tvrtke ili su u njih uključeni.