Coca‑Cola HBC Hrvatska svim svojim zaposlenicima želi osigurati jednake mogućnosti te ih ni u kojemu vidu njihova radnoga odnosa neće diskrimirati na temelju rase, vjere, boje kože, etničkoga ili narodnosnoga podrijetla, dobi, invalitditeta, spolnoga ili političkoga opredjeljenja te spola ili bračnog stanja.