Coca‑Cola HBC Hrvatska odlučna je u namjeri da ostvari trajan napredak u području zaštite okoliša, tj. gospodarenja ambalažom i ambalažnim otpadom.

Tvrtka daje potporu provedbi programa prikupljanja ambalažnoga otpada, a njezini su ciljevi:

 • provoditi učinkovite programe oporabe uz najniže troškove koji jamče održivost
 • osmišljavati i provoditi poslovne planove sukladno najvišim normama.

Kako bi postigla navedene ciljeve Coca‑Cola HBC Hrvatska:

 • radi na poboljšanju sustava otkupa ambalaže te daje potporu izobrazbi i programima razvijanja svijesti potrošača
 • sudjeluje u javnim kampanjama za razvijanje svijesti potrošača, programima izobrazbe o odvojenom prikupljanju otpada te kampanjama protiv nepropisnoga odlaganja otpada
 • surađuje s mjerodavnim državnim tijelima i predstavnicima odgovarajućih gospodarskih grana radi utvrđivanja zakonskih okvira unutar kojih je moguće istodobno ostvarivati gospodarski napredak, izdvajati iskoristivi otpad te smanjiti ispuštanja štetnih tvari
 • podržava stajalište da javna politika i odgovarajuće zakonske izmjene moraju poticati razvoj i primjenu odgovarajućih tehnoloških rješenja te omogućiti dopunu tržišnih mehanizama
 • promiče organizirano prikupljanje ambalaže na javnim događanjima kako bi se spriječilo nepropisno odlaganje
 • radi na održivosti vijeka trajanja ambalaže
 • želi surađivati s pogonima za oporabu "od boce do boce" ako postoje odgovarajući preduvjeti u obliku jeftinih i učinkovitih programa prikupljanja plastične ambalaže
 • strategije postupanja s ambalažom i ambalažnim otpadom uvrštava u godišnje planove kako bi osigurala da to područje i nadalje bude sastavnim dijelom poslovanja

Coca‑Cola HBC Hrvatska nastojat će:

 • utjecati na politiku, zakonodavstvo i inovacije razvijajući argumentirani dijalog s dionicima dajući potporu pronalaženju pravednih i održivih rješenja, potičući tržišne mehanizme i promičući inovativna tehnološka rješenja odvajanja otpada
 • potaknuti međuodjelnu suradnju na razini udruženja koja se bave problematikom postupanja s ambalažnim otpadom zbog davanja potpore rješenjima za smanjivanje utjecaja ambalažnoga otpada na okoliš
 • osigurati potrošačima raznolikost proizvoda tvrtke Coca‑Cola HBC Hrvatska i slobodu izbora kada je riječ o proizvodima i pakiranjima
 • i dalje poticati razvoj primarne ambalaže manje težine te poticati uporabu ambalaže koju se može ponovno upotrijebiti i primjenu učinkovitijega dizajna
 • nastaviti povećavanje udjela oporabljenoga gradiva u ambalaži napitaka s naglaskom na plastičnu ambalažu.