Po kriterijima je Dow-Jonesovih indeksa održivosti, jednoga od najpouzdanijih i najpriznatijih mjerila u području održivoga poslovanja, Coca-Coli HBC odano još jedno priznanje za sveobuhvatan pristup, providnost i dosljednost u uspješnoj provedbi politike održivoga poslovanja

Po objavljenim Dow-Jonesovim indeksima održivosti Coca‑Cola HBC, najveći punioničar napitaka tvrtke The Coca‑Cola Company, vodeći je proizvođač pića po rezultatima u području održivoga poslovanja. Tvrtka je u postupku ocjenjivanja prikupila ukupno 90 bodova, što je 40 bodova više od prosjeka u kategoriji proizvođača pića i 3 boda više u odnosu na prošlu godinu.

Coca‑Cola HBC je deveti put sudjelovala u postupku ocjenjivanja i to kao najviše rangirani proizvođač pića u 2015. godini. Tijekom prošle je godine Coca‑Cola HBC nastavila smanjivati svoj utjecaj na okoliš i zabilježila dvoznamenkasto smanjenje ispuštanja CO2.  Smanjena je i potrošnja vode po litri proizvoda, a i količina ambalaže, i to unatoč povećanju proizvodnje i prodaje. Coca‑Cola HBC jedna je od 12 vodećih tvrtka u 2015. koje su prema znanstveno utemeljenoj metodologiji odredile svoje ciljeve za smanjenje ispuštanja CO2 (izravnih i neizravnih). Samostalno odredivši vrijednost vode i CO2 u 2015. i preuzevši odgovornost za provedbu politike održivosti u poslovanju, Coca‑Cola HBC na praktičan način podupire ciljeve Ujedinjenih naroda u području održivoga razvoja na svjetskoj razini.

Coca‑Cola HBC je u cjelokupnome Coca-Colinu sustavu punioničar s najraznolikijim rasponom proizvoda. Posluje na 28 tržišta na tri kontinenta, od već afirmiranih do onih kojima tek predstoji razvoj, a proizvodima opskrbljuje gotovo 600 milijuna potrošača. Tvrtka je uložila 8,2 milijuna eura, što je 2,3 % dobiti prije oporezivanja u 2015. godini, u projekte kojima je cilj osigurati dobrobit društvene zajednice. U tim je projektima tvrtka ostvarila suradnju s više od 230 udruga, a u središtu su pozornosti bila tri ključna područja: aktivni životni stilovi, zaštita okoliša i vodnoga bogatstva te razvoj mladih. 

Najvažniji podaci za 2015.:

  1. 33 311 zaposlenika
  2. 43 000 dobavljača
  3. 1,3 milijarde eura izravnih troškova nabave
  4. 271 milijun eura poreza
  5. smanjenja od 11,7 % izravnoga ispuštanja CO2 u odnosu na prošlu godinu
  6. rast od 7,2 % energijske učinkovitosti u odnosu na prošlu godinu
  7. povećanje uporabe oporabljenoga plastičnoga (PET) gradiva od 19,4 % u odnosu na prošlu godinu
  8. indeks održivosti od 87 %.