Naša se izjava o privatnosti za životopise nalazi u nastavku.

Coca‑Cola HBC posvećena je zaštiti vaše privatnosti. Izjava o privatnosti za životopise i obavijest o zaštiti privatnosti objašnjavaju mjere koje poduzimamo kako bismo osigurali sigurnost i povjerljivost osobnih identifikacijskih podataka ("osobni podaci"). Osobne podatke koje nam predate obrađivat ćemo isključivo u svrhu zapošljavanja (što može značiti i obraćanje osobama koje ste naveli u svojemu životopisu).

Molimo vas da pozorno pročitate izjavu o privatnosti za životopise da biste razumjeli kako će se postupati s vašim osobnim podacima.

Ako predate tvrtki Coca‑Cola HBC podatke o trećim stranama, pretpostavit ćemo da vam je treća strana dala dopuštenje za to te da je dala tvrtki Coca‑Cola HBC dopuštenje za prikupljanje, obradu i prijenos svojih osobnih podataka u jednakoj mjeri kao za vaše osobne podatke.

Postoje određene okolnosti u kojima možemo otkriti vaše osobne podatke tijekom razmatranja vašega životopisa između ostaloga:

Tijekom razmatranja vašega životopisa možda ćemo vaše osobne podatke prenijeti drugim tvrtkama u skupini Coca‑Cola HBC, drugim povezanim tvrtkama ili drugim organizacijama koje djeluju u državama u kojima zakonodavno nije uređena zaštita podataka u mjeri istovjetnoj onoj u Europskoj uniji (što uključuje i prijenos elektroničkim putem) i vi dajete svoju suglasnost za takav prijenos. Sve takve podružnice i organizacije koje se nalaze izvan Europske unije općenito su obvezne postupati s osobnim podacima na isti način na koji mi to činimo. Poduzimamo sve razumne mjere kako bismo osigurali zaštitu osobnih podataka od neovlaštena pristupa ili otkrivanja.

U mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim zakonskim propisima suradnik tvrtke Coca‑Cola Hellenic zadužen za zapošljavanje obratit će vam se ako vas budemo smatrali prikladnim kandidatom za moguće slobodno radno mjesto.

Ako vas ne zaposlimo na radnome mjestu unutar tvrtke Coca‑Cola HBC, vaše osobne podatke čuvat ćemo najviše godinu dana (ili manje ako to zahtijevaju primjenjivi zakonski propisi) od datuma primitka vašega životopisa, nakon čega ćemo ih ukloniti. Podatke možemo ukloniti i prije na vaš zahtjev.

Predajom svojih osobnih podataka potvrđujete da ste pročitali i razumjeli ovu izjavu o privatnosti za životopise te da je prihvaćate.

Ako želite izmijeniti ili dopuniti svoje osobne podatke ili ako imate pitanja o obradi svojih osobnih podataka, molimo vas da uputite pismeni zahtjev mjerodavnoj službi. Podaci se o kontaktu nalaze u izborniku ustrojbenim jedinicama u pojedinim državama na ovome mrežnom mjestu.